AUMA aplikácia

Špecifické informácie o Vašom servopohone AUMA


Všetky dokumenty na jednom mieste

Aplikácia podpory AUMA Vám poskytuje prístup k nasledujúcim dokumentom týkajúcich sa zariadenia:

  • Technické listy
  • Návod na obsluhu
  • Inšpekčné certifikáty
  • Schémy zapojenia a legendy
  • 3D solid modely
Zobrazené dokumenty môžu byť vytlačené, odoslané prostredníctvom e-mailu alebo uložené na Vašom prenosnom zariadení. Okrem toho používateľské rozhranie poskytuje priamy prístup na webové stránky AUMA a sociálne siete. Zobrazenie už uložených dokumentov

Táto funkcia umožňuje vyvolať už skôr uložené dokumenty. Vytvorte si zoznam sériových čísel

Pri výbere tejto funkcie sa vytvorí zoznam obsahujúci všetky servopohony AUMA nainštalované vo vašej prevádzke. Pre ďalšie spracovanie jednoducho exportujte dáta do súboru programu Excel, napr. Zostaviť zoznamy údržby. Samozrejme, zoznam sériových čísel je možné odoslať priamo z aplikácie na službu AUMA Servis na ďalšie spracovanie.

Ako nainštalovať aplikáciu podpory AUMA

Aplikácia podpory AUMA je k dispozícii na stiahnutie zadarmo v obchodoch Apple App Store a Obchodu Google Play.