Energetický priemysel

Modulárny dizajn pre extrémne požiadavky


Elektrárne pozostávajú zo systémov, ako sú okruhy vody a pary, čistenie spalín, chladiaca veža, kotlové systémy a turbíny. Riadiaci systém reguluje procesy v rámci týchto systémov, ktoré sa majú vizualizovať v kontrolnej miestnosti. Elektrické pohony namontované na armatúrach riadia tok vody a pary v potrubných systémoch.

Pohony AUMA ponúkajú riešenie pre všetky automatizované armatúry prispôsobené riadiacim systémom elektrárne. Pri použití v elektrárňach sa pohony AUMA vyznačujú vynikajúcou toleranciou z hľadiska napätia, vibrácií a teploty a môžu byť prispôsobené akejkoľvek požadovanej montážnej polohe.

Energia

AUMA pohony sa používajú na riadenie prietoku vody a pary v potrubiach v elektrárňach všetkých typov. Ponúkajú riešenie pre všetky automatizované armatúry, sú špeciálne prispôsobené riadiacim systémom elektrárne.

AUMA riešenia pre energetický priemysel