Funkčná bezpečnosť SIL

Funkčná bezpečnosť a SIL sú výrazy, ktoré sa často používajú v kombinácii s bezpečnosťou technických systémov - podporované vydávaním nových medzinárodných noriem.

AUMA pohony sa často používajú v bezpečnostných aplikáciách a preto prispievajú k bezpečnej prevádzke technických systémov. Z tohto dôvodu je funkčná bezpečnosť pre nás dôležitou otázkou.

AC .2 sú ideálne pre dômyselné regulačné úlohy, ak je potrebná komunikácia cez fieldbus alebo ak pohon musí poskytnúť diagnostické informácie pre optimalizáciu prevádzkových parametrov.

Spoločnosť AUMA vyvinula špeciálny modul SIL pre AC .2, ktorý využíva tieto funkcie v aplikáciách SIL 2 a SIL 3.

Modul SIL

Modul SIL pozostáva z prídavnej elektronickej jednotky zodpovednej za vykonávanie bezpečnostných funkcií. Tento modul SIL je inštalovaný v integrovaných ovládacích jednotkách AC .2.

Ak je v prípade núdze požadovaná bezpečnostná funkcia, štandardná logika ovládania AC .2 je preklenutá a bezpečnostná funkcia je vykonaná modulom SIL

Moduly SIL integrujú pomerne jednoduché komponenty, ako sú tranzistory, rezistory a kondenzátory, pre ktoré sú miery porúch úplne známe. Určené bezpečnostné údaje umožňujú implementáciu v aplikáciách SIL 2 a v redundantnej verzii (1oo2 - jedna z dvoch) v aplikáciách SIL 3.

Nadradenosť bezpečnostnej funkcie

Systémy vybavené systémom AC .2 vo verzii SIL kombinujú funkcie dvoch ovládacích prvkov. Na jednej strane sa štandardné funkcie .2 môžu používať na "normálnu prevádzku". Na druhej strane sa integrovaný modul SIL používa na vykonávanie bezpečnostných funkcií, ktoré vždy prerušujú bežnú prevádzku. To je zabezpečené vzhľadom na skutočnosť, že štandardná riadiaca logika je preklenutá, keď sa požaduje bezpečnostná funkcia.