KYVNÉ SERVOPOHONY

V súlade s normou ISO 5211 kyvné pohony prenášajú krútiaci moment na armatúru v rozsahu maximálne jednej otáčky alebo menším. Nemusia byť schopné vydržať axiálnu silu. Kyvné armatúry - ako sú klapky a guľové kohúty - sú často vyrobené v pretáčavom prevedení bez koncových dorazov. Kyvné servopohony SQ sú vybavené vnútornými koncovými dorazmi, ktoré umožňujú presné dosiahnutie koncových polôh počas manipulácie s ručným kolesom.

OTVOR-ZATVOR alebo regulačná prevádzka

Class A: Prevádzka otvor-zatvor. Servopohon ovláda pohyb armatúry v celom rozsahu jej zdvihu, od úplne otvorenej polohy po úplne zatvorenú polohu alebo naopak.
Class B: Krokovo/polohovacia alebo polohovacia prevádzka. Pohon sa používa, aby príležitostne presunul armatúru do akejkoľvek polohy (úplne otvorená, medzipoloha a úplne uzavretá).
Class C: Tlmiaca alebo regulačná prevádzka. Pohon sa používa, aby často presunul armatúru do akejkoľvek polohy medzi úplne otvoreným a úplne zatvoreným.

Modulárne viacúčelové kyvné servopohony

Kompaktné servopohony s integrovaným ovládaním