LINEÁRNE SERVOPOHONY

Na uskutočnenie lineárnych pohybov, napr. v prípade ventilov môže byť otočný pohon SA ... kombinovaný s lineárnou jednotkou LE, spolu tvoriacou elektrický lineárny pohon. V prípade, že sa musí použiť pákové prevedenie, môže byť lineárna jednotka namontovaná na podstavci.

OTVOR-ZATVOR alebo regulačná prevádzka

Class A: Prevádzka otvor-zatvor. Servopohon ovláda pohyb armatúry v celom rozsahu jej zdvihu, od úplne otvorenej polohy po úplne zatvorenú polohu alebo naopak.
Class B: Krokovo/polohovacia alebo polohovacia prevádzka. Pohon sa používa, aby príležitostne presunul armatúru do akejkoľvek polohy (úplne otvorená, medzipoloha a úplne uzavretá).
Class C: Tlmiaca alebo regulačná prevádzka. Pohon sa používa, aby často presunul armatúru do akejkoľvek polohy medzi úplne otvoreným a úplne zatvoreným.

Kompaktné servopohony s integrovaným ovládaním