Nevýbušné prevedenie AC

Zariadenia odolné voči výbuchu sa musia používať v prevádzkach, v ktorých sa môže vyskytovať potenciálne výbušné prostredie.Tieto zariadenia sú navrhnuté tak, aby nemohli byť zdrojom zapálenia. Ich konštrukčné opatrenia zabraňujú výskytu iskier alebo horúcich povrchov.

Certifikácia sa vykonáva v úzkej spolupráci s vnútroštátnymi a medzinárodnými certifikačnými orgánmi.

Riadiaca jednotka ACExC je určená ako integrované ovládanie pre viacotáčkové servopohony SAEx / SAREx 07.2 - 16.2 a kyvné servopohony SQEx / SQREx 05.2 - 14.2

Detaily

Prevedenie
 • Modulárny koncept rozhrania pre diaľkové ovládanie
 • Miestne ovládacie prvky s uzamykateľným prepínačom, tlačidlami a kontrolkami
 • LCD displej pre indikáciu stavu a podporu programovania
 • Non-intrusive nastavenie pohonu a programovanie jednotky (v spojení s magnetickým snímačom polôh a krútiacich momentov MWG)
 • Samostatná montáž na nástennú konzolu je možná
 • Ovládač motora pomocou reverzných stykačov alebo tyristorov
 • Automatická korekcia fáz
 • Externé napájanie 24 VDC (voliteľné)


Okolité podmienky
 • Vysoký stupeň krytia
 • Vysokokvalitná ochrana proti korózii
 • Široké rozsahy okolitých teplôt
Rozhrania a funkcie
 • Riadiace vstupy s rôznym napätím (DC / AC)
 • Bezpotenciálové signálne relé pre indikáciu stavu
 • Analógové ovládanie (0 / 4-20 mA)
 • Programovateľný krokový režim (pre predĺženie prestavnej doby)
 • Voľne definovateľné medzipolohy
 • Procesný regulátor (PID)
 • Ovládanie priemyselnej zbernice (Profibus DP / DPV1, Modbus RTU, Foundation Fieldbus, DeviceNet, HART, Bezdrôtové)
 • Rozhranie priemyselnej zbernice je k dispozícii aj ako redundantné
 • Chovanie v núdzových situáciách a počas straty komunikácie (programovateľné)
 • Poloha a krútiaci moment ako analógový signál (v spojení s magnetickým snímačom polôh a krútiacich momentov MWG)
 • Zaznamenávanie prevádzkových údajov cez rozhranie Bluetooth na prenosný počítač alebo PDA (voliteľné)
 • Funkčná bezpečnosť: až do SIL 1 vo vybraných konfiguráciách
Povolenia
 • ATEX (Európa)
 • Ex de IIC/IIB T4 alebo T3

  Ex d IIC/IIB T4 alebo T3

 • IEC medzinárodná úroveň)
 • Ex de IIC/IIB T4 alebo T3

  Ex d IIC/IIB T4 alebo T3

 • FM (USA)
 • FM CLASS I DIV 1 GROUPS (B), C, D T4 (T3C)

  FM CLASS II DIV 1 GROUPS E, F, G T4 (T3C)

  FM CLASS III DIV 1 T4 (T3)

 • Rusko - ROSTECHNADSOR/EAC (TR-CU)
 • 1ExdeIICT4/T3

  1ExdIICT4/T3

Pripojenie
 • Elektrické pripojenie cez kruhový konektor AUMA (voliteľné svorky)
 • Káblové vstupy v rôznych verziách
 • FO pripojenie pre zbernicové rozhranie