Nevýbušné prevedenie SQEx a SQREx

Zariadenia odolné voči výbuchu sa musia používať v prevádzkach, v ktorých sa môže vyskytovať potenciálne výbušné prostredie.Tieto zariadenia sú navrhnuté tak, aby nemohli byť zdrojom zapálenia. Ich konštrukčné opatrenia zabraňujú výskytu iskier alebo horúcich povrchov.

Certifikácia sa vykonáva v úzkej spolupráci s vnútroštátnymi a medzinárodnými certifikačnými orgánmi.

Detaily

Prevedenie SQEx
 • Rozsah momentov od 50 Nm do 2,400 Nm
 • Uhol kyvu od 75° do 105°
 • Doba prestavenia o 90° od 4 s do 100 s
 • Momentové a polohové nastavenie
 • K dispozícii 3-fáz AC motory
 • Ručné koleso pre manuálne ovládanie
 • Mechanický ukazovateľ polohy


Prevedenie SQREx
 • Rozsah momentov od 50 Nm do 2,400 Nm
 • Rozsah regulačných momentov od 75 Nm do 1,200 Nm
 • Max. počet štartov 1,200 št/h
 • Uhol kyvu od 75° do 105°
 • Doba prestavenia o 90° od 8 s do 100 s
 • Momentové a polohové nastavenie
 • K dispozícii 3-fáz AC motory
 • Ručné koleso pre manuálne ovládanie
 • Mechanický ukazovateľ polohy
Okolité podmienky
 • Vysoký stupeň krytia
 • Vysokokvalitná ochrana proti korózii
 • Široké rozsahy okolitých teplôt
Voliteľná výbava
 • Medzipolohové mikrospínače
 • Mikrospínače v tandemovom prevedení
 • Vysielač polohy
 • Magnetický vysielač polohy a momentu MWG
 • Funkčná bezpečnosť: až do SIL 2 vo vybraných konfiguráciách
Pripojenie
 • Elektrické pripojenie cez kruhový konektor AUMA (voliteľné svorky)
 • Káblové vstupy v rôznych verziách
 • Výstupné formy podľa ISO a DIN štandardov
Povolenia
 • ATEX (Európa)
 • Ex de IIC/IIB T4 alebo T3

  Ex d IIC/IIB T4 alebo T3

 • IEC medzinárodná úroveň)
 • Ex de IIC/IIB T4 alebo T3

  Ex d IIC/IIB T4 alebo T3

 • FM (USA)
 • FM CLASS I DIV 1 GROUPS (B), C, D T4 (T3C)

  FM CLASS II DIV 1 GROUPS E, F, G T4 (T3C)

  FM CLASS III DIV 1 T4 (T3)

 • Rusko - ROSTECHNADSOR/EAC (TR-CU)
 • 1ExdeIICT4/T3

  1ExdIICT4/T3

Príbuzné produkty