Ochrana proti výbuchu

Zariadenia odolné voči výbuchu sa musia používať v prevádzkach, v ktorých sa môže vyskytovať potenciálne výbušné prostredie.Tieto zariadenia sú navrhnuté tak, aby nemohli byť zdrojom zapálenia. Ich konštrukčné opatrenia zabraňujú výskytu iskier alebo horúcich povrchov.

Certifikácia sa vykonáva v úzkej spolupráci s vnútroštátnymi a medzinárodnými certifikačnými orgánmi. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené rôzne povolenia zariadení AUMA: ATEX (Európa), IEC (medzinárodná úroveň) a FM (USA).

ATEX (Európa)

Ex de IIC/IIB T4 or T3 Ex d IIC/IIB T4 or T3

IEC (medzinárodný)

Ex de IIC/IIB T4 or T3 Ex d IIC/IIB T4 or T3

FM (USA)

FM CLASS I DIV 1 GROUPS (B), C, D T4 (T3C) FM CLASS II DIV 1
GROUPS E, F, G T4 (T3C) FM CLASS III DIV 1 T4 (T3)

Rusko (ROSTECHNADZOR/EAC (TR-ТС))

1ExdeIICT4/T3
1ExdIICT4/T3
Povolenia pre iné krajiny: - Brazília, INMETRO
- Čína, CQST
- India, CCOE
- Japonsko, TIIS
- Kanada, CSA
- Kórea, KOSHA
- Južná Afrika, SABS
- Bielorusko, Gospromnadzor