Ostatné priemyselné odvetvia

Špecialisti na všetky aplikácie


Všetko prúdi. Prakticky vždy. Vo všeobecnosti platí, že v priemyselných systémoch možno nájsť množstvo tokov látok a materiálov. Modulárne a flexibilné koncepcie sú potrebné pre správnu reguláciu prietoku.

Už v štádiu plánovania sú inžinieri AUMA v tesnom kontakte s návrhármi zariadení, aby optimálne uspokojili množstvo požiadaviek v priemyselných procesoch. Či už štandardné alebo na mieru šité riešenia, otázky týkajúce sa bezpečnosti alebo špeciálne montážne situácie - modulárny produktový rad AUMA ponúka optimálne riešenie pre všetky výzvy.

Priemysel

Vďaka modulárnemu konštrukčnému riešeniu produktu poskytujú pohony AUMA presvedčivé riešenia a odpovede na požiadavky zariadení v priemyselných prevádzkach.

AUMA riešenia pre priemysel