PÁKOVÉ SERVOPOHONY

V prípade nedostatku miesta, armatúry ako napr. klapky môžu byť ovládané prostredníctvom pákového prevedenia pohonu. Elektrické pákové pohony SQF sú optimálnym riešením. Vychádzajú technologicky z kyvných pohonov SQ. V prípade potreby vyšších ovládacích momentov je možné použiť kombináciu viacotáčkového pohonu SA.. v kombinácii s prevodovku GF.

OTVOR-ZATVOR alebo regulačná prevádzka

Class A: Prevádzka otvor-zatvor. Servopohon ovláda pohyb armatúry v celom rozsahu jej zdvihu, od úplne otvorenej polohy po úplne zatvorenú polohu alebo naopak.
Class B: Krokovo/polohovacia alebo polohovacia prevádzka. Pohon sa používa, aby príležitostne presunul armatúru do akejkoľvek polohy (úplne otvorená, medzipoloha a úplne uzavretá).
Class C: Tlmiaca alebo regulačná prevádzka. Pohon sa používa, aby často presunul armatúru do akejkoľvek polohy medzi úplne otvoreným a úplne zatvoreným.