PODMIENKY PROSTREDIA

Produkty AUMA sa používajú na celom svete a podliehajú všetkým podmienkam životného prostredia, pričom zabezpečujú spoľahlivú prevádzku spĺňajúcu špecifické kritériá dlhodobej životnosti.

Extrémne prostredia

AUMA pohony vynikajú svojou vysokou ochranou proti korózii, vyrovnávajú sa s najnepriaznivejšími a drsnými podmienkami prevládajúcimi v ťažbe, ako aj v papierenskom a cementárskom priemysle.

Regulačné pohony AUMA spĺňajú požiadavky na presnosť regulácie a krátke reakčné časy v dlhodobej prevádzke v chemickom a farmaceutickom priemysle.

Povinnosti v oblasti automatizácie na lodiach vyžadujú kompaktné výrobky: AUMA ponúka špeciálne navrhnuté pohony, ktoré spĺňajú priestorové obmedzenia.