Prevodovky GST

Ak má byť hnací hriadeľ umiestnený pod určitým uhlom k výstupnému hnaciemu hriadeľu, použijú sa kombinácie otočných servopohonov SA s čelnými prevodovkami AUMA typ GST.

Výstupný krútiaci moment sa môže zvýšiť mnohonásobne.

Detaily

Prevedenie
  • Rozsah momentov od 120 Nm do 16,000 Nm
  • Ručné koleso pre manuálne ovládanie


Okolité podmienky
  • Vysoký stupeň krytia
  • Vysokokvalitná ochrana proti korózii
  • Široké rozsahy okolitých teplôt
Voliteľná výbava
  • Bronzová závitová matica (výstupné pripojenie typ A)
  • ATEX prevedenie

Príbuzné produkty