SERVIS A PODPORA

Servis pre všetky aspekty pohonu

Komplexný a individuálny súčasne

Poskytujeme podporu pre plánovanie, poradenstvo, optimalizáciu, montáž, automatizáciu, opravu, ako aj komplexné a na mieru šité servisné koncepty pre náš sortiment.

Služby môžete objednať samostatne alebo ako modulárny balík služieb. V závislosti od vašich požiadaviek a myšlienok ponúkame nasledujúce výhody:

  • Zvýšená použiteľnosť pohonu a zariadenia
  • Preventívna možnosť kontroly
  • Zníženie výskytu chýb
  • Nákladovo efektívna optimalizácia skladovania
  • Efektívne riadenie porúch a následne zníženie nákladov na odstávku
  • Profesionálne vykonanie požadovanej práce kvalifikovanými servisnými technikmi
  • Organizácia dopravnej logistiky