Servopohony SAI a SARI

SA(R)I 07.2 – SA(R)I 16.2, SAI 25.1 – SAI 35.1, SARI 25.1 - SARI 30.1

Pohony typového radu SAI sú určené pre prevádzku v jadrových elektrárňach (inside containment). Pracujú v triedach otvor-zatvor a polohovanie teda triedy A a B alebo pracovný režim S2 - 15 min.

Regulačné pohony typu SARI sú dimenzované pre triedu C alebo pracovný režim S4 - 25%.

Prevedenie
 • Nukleárna kvalifikácia podľa IEEE 382-2006, inside Containment
 • Vypínací krútiaci moment od 10 do 6 400 Nm
 • Výstupné rýchlosti od 4 do 180 ot/min
 • Pracovný režim motora S2-15 min, bez tepelnej ochrany vo vynutí
 • Momentové a polohové nastavenie
 • Elektrické pripojenie cez kruhový konektor AUMA s dvojitým utesnením
Voliteľná výbava
 • Mechanický ukazovateľ polohy OTORENÉ / ZATVORENÉ
 • Signalizačné polohové alebo medzipolohové mikrospínače
 • Presný potenciometer pre signalizáciu polohy
Kvalifikačné parametre
 • Maximálna radiačná dávka 2,5 x 106 Gy
 • Teplotná odolnosť počas havárie až +220°C
 • Seizmická odolnosť podľa IEEE 382-2006
  - SSE (line mounted): 6g, 2 až 50 Hz
  - SSE (hard mounted): 9,5g, 2 až 60 Hz
 • Krytie IP68 podľa EN 60 529, max. 8 m v.s., max. 96 hodín
 • Práškové lakovanie C5-I/M, dekontaminovateľný náter
 • Servopohon v prevedení bez hliníkových častí
 • Životnosť 60 rokov

Príbuzné produkty