Servopohony SAN a SARN

SA(R)N 07.2 – SA(R)N 16.2, SA(R)N 25.1 – SA(R)N 35.1

Pohony typového radu SAN sú určené pre prevádzku v jadrových elektrárňach (outside containment). Pracujú v triedach otvor-zatvor a polohovanie teda triedy A a B alebo pracovný režim S2 - 15 min.

Regulačné pohony typu SARN sú dimenzované pre triedu C alebo pracovný režim S4 - 25%.

Prevedenie
 • Nukleárna kvalifikácia podľa IEEE 382-2006, Outside Containment
 • Vypínací krútiaci moment od 10 do 6 400 Nm
 • Výstupné rýchlosti od 4 do 180 ot/min
 • Pracovný režim motora S2-15 min, termospínače vo vynutí
 • Momentové a polohové nastavenie
 • Elektrické pripojenie cez kruhový konektor AUMA
Voliteľná výbava
 • Mechanický ukazovateľ polohy OTORENÉ / ZATVORENÉ
 • Signalizačné polohové alebo medzipolohové mikrospínače
 • Presný potenciometer pre signalizáciu polohy
 • Dvojité utesnenie kruhového konektoru
Kvalifikačné parametre
 • Maximálna radiačná dávka 5 x 104 Gy
 • Teplotná odolnosť počas havárie až +120°C
 • Seizmická odolnosť podľa IEEE 382-2006
  - SSE (line mounted): 4,5g, 2 až 35 Hz
  - SSE (hard mounted): 9,5g, 2 až 60 Hz
 • Krytie IP68 podľa EN 60 529, max. 8 m v.s., max. 96 hodín
 • Práškové lakovanie C5-I/M, dekontaminovateľný náter
 • Životnosť 40 rokov

Príbuzné produkty