Servopohony SAV a SARV s frekvenčným meničom

Viacotáčkové servopohony SAV 2 sú určené pre prevádzku OTVOR-ZATVOR a SARV 2 pre regulačnú prevádzku v kombinácii s riadiacou jednotkou ACV 2. Osvedčený rad AUMA SA / SAR je vylepšený modelom SAV / SARV s premenlivou rýchlosťou. AUMA je na čele technologického trhu ponúkajúceho široký pomer riadenia rýchlostí. .

Servopohony rady SAV pre prevádzku OTVOR-ZATVOR a polohovanie sú dimenzované pre triedu A a B alebo pre pracovný režim S2-15 min. Pre režim S2-30 min je k dispozicii špeciálna verzia pre dlhší chod.

Modulačný pohon rady SARV je dimenzovaný pre triedu C alebo pre režim S4-25%. K dispozicii je aj špeciálna verzia pre režim motora S4-50%. .

Detaily

Prevedenie SAV
 • Rozsah momentov 10 Nm do 1 000 Nm
 • Výstupné rýchlosti od 6 do 240 ot / min
 • Momentové a polohové snímanie
 • K dispozícii 3- fáz aj 1-fáz AC napájanie
 • Ručné koleso pre manuálne ovládanie
 • Ochrana armatúry pomalým štartom a zastavením (Soft START / Soft STOP)
 • Zabránenie tlakovým rázom rýchlostnými profilmi
 • Núdzové správanie a poruchové správanie so samostatnými rýchlostnými profilmi
 • Synchrónne ovládanie dvoch pohonov


Prevedenie SARV
 • Rozsah momentov od 15 Nm do 1 000 Nm
 • Rozsah regulačných momentov od 15 Nm do 350 Nm
 • Max. počet štartov 1,500 št/h
 • Výstupné rýchlosti od 6 do 240 ot/min
 • Momentové a polohové snímanie
 • K dispozícii 3- fáz aj 1-fáz AC napájanie
 • Ručné koleso pre manuálne ovládanie
 • Ochrana armatúry pomalým štartom a zastavením (Soft START / Soft STOP)
 • Zabránenie tlakovým rázom rýchlostnými profilmi
 • Núdzové správanie a poruchové správanie so samostatnými rýchlostnými profilmi
 • Synchrónne ovládanie dvoch pohonov
Okolité podmienky
 • Vysoký stupeň krytia
 • Vysokokvalitná ochrana proti korózii
 • Široké rozsahy okolitých teplôt
Voliteľná výbava
 • Medzipolohové spínače
 • Mikrospínače v tandemovom prevedení
 • Vysielač polohy
 • Magnetický vysielač polohy a momentu
 • Mechanický ukazovateľ polohy
Pripojenie
 • Elektrické pripojenie cez kruhový konektor AUMA (voliteľné svorky)
 • Káblové vstupy v rôznych verziách
 • Výstupné formy podľa ISO a DIN štandardov