SOFTWARE


Aktualizovaný softvér na stiahnutie

Tu nájdete najnovšie softvérové ​​a konfiguračné súbory našich produktov.

 

Operačný a programovací softvér
AUMA CDT (Commissioning and Diagnostic Tool) pre AUMATIC 01.2 a SGx/SVx
AUMA CDT pre PC
COM-AC pre AUMATIC 01.1
Úplné:Nainštalujú sa všetky potrebné ovládače.
Minimum:Sú nainštalované iba programové súbory COM-AC a požadované knižnice.
DataAccess:

Databázové ovládače pre COM-AC. 
Tieto ovládače sú potrebné len vtedy, ak sa ovládače, ktoré sú súčasťou COM-AC, neaktualizovali počas inštalácie.

 

Po inštalácii systému Windows s najnovšou aktualizáciou service pack a aktualizáciou zabezpečenia musia byť aktuálne databázové ovládače "MDAC 2.8 SP1" a "Jet 4.0 Service Pack 3" stiahnuté z Microsoft Download Center a nainštalované.

COM-AC

 

 

PROFIBUS DP
General Station Description (GSD) obrazové súbory servopohonu a integrovaného ovládania
s PROFIBUS DP rozhraním.
GSD
Device description (EDD) pre servopohon a integrované ovládanie s Profibus DP-V1 rozhraním.
EDD
Device Type Manager (DTM) pre integrované ovládanie s DP-V1 rozhraním.
DTM

 

 

PROFINET
General Station Description (GSD) obrazové súbory servopohonu a integrovaného ovládania AUMATIC AC 01.2
s PROFINET rozhraním.
GSD

 

 

DeviceNet

Electronic Data Sheet (EDS) integrovaného ovládania AUMATIC s DeviceNet rozhraním.

EDS

 

 

Foundation Fieldbus

Device Description (DD) and Capabilities File (CFF) integrovaného ovládania
s Foundation Fieldbus rozhraním.

DD and CFF

 

 

HART

Device description (EDD) pre servopohon a integrované ovládanie s HART rozhraním.

EDD