VIACOTÁČKOVÉ PREVODOVKY

Viacotáčkové prevodovky môžu byť tvorené kombináciou otočných servopohonov SA ... s AUMA čelnými a kužeľovými prevodovkami slúžiace na zvýšenie krútiaceho momentu alebo premiestnenie výstupného hriadeľa. Prevodovky sa samozrejme môžu použiť aj na ručne ovládané armatúry.

OTVOR-ZATVOR alebo regulačná prevádzka

Class A: Prevádzka otvor-zatvor. Servopohon ovláda pohyb armatúry v celom rozsahu jej zdvihu, od úplne otvorenej polohy po úplne zatvorenú polohu alebo naopak.
Class B: Krokovo/polohovacia alebo polohovacia prevádzka. Pohon sa používa, aby príležitostne presunul armatúru do akejkoľvek polohy (úplne otvorená, medzipoloha a úplne uzavretá).
Class C: Tlmiaca alebo regulačná prevádzka. Pohon sa používa, aby často presunul armatúru do akejkoľvek polohy medzi úplne otvoreným a úplne zatvoreným.