V súlade s normou ISO 5210 je viacotáčkový pohon schopný zniesť silu prenášanú na armatúru a prenáša krútiaci moment na armatúru v rozsahu aspoň jednej otáčky. Vo všeobecnosti sú od otočných servopohonov vyžaduje vykonanie viac ako jednej otáčky. Preto sú majú posúvače často stúpajúce vretená. Ovládajú sa na základe niekoľkých otáčok vykonaných otočným servopohonom. Preto je otočný servopohon vybavený dutým hriadeľom, ktorým tieto stúpajúce hriadele prechádzajú.

OTVOR-ZATVOR alebo regulačná prevádzka

Class A: Prevádzka otvor-zatvor. Servopohon ovláda pohyb armatúry v celom rozsahu jej zdvihu, od úplne otvorenej polohy po úplne zatvorenú polohu alebo naopak.
Class B: Krokovo/polohovacia alebo polohovacia prevádzka. Pohon sa používa, aby príležitostne presunul armatúru do akejkoľvek polohy (úplne otvorená, medzipoloha a úplne uzavretá).
Class C: Tlmiaca alebo regulačná prevádzka. Pohon sa používa, aby často presunul armatúru do akejkoľvek polohy medzi úplne otvoreným a úplne zatvoreným.
Class D: Priebežná regulačná prevádzka. Pohon sa používa, aby priebežne presunul armatúru do akejkoľvek polohy medzi úplne otvoreným a úplne zatvoreným.

Modulárne viacúčelové viacotáčkové servopohony
Kompaktné pohony s integrovaným ovládaním