Vodohospodársky priemysel

Pohonové systémy - osvedčené a certifikované na celom svete

Odber a distribúcia pitnej vody, ako aj likvidácia a čistenie odpadových vôd sú základnými predpokladmi pre rozvoj infraštruktúry. Bezpečnosť dodávok je kľúčová pre moderný vodárenský priemysel..

Potrubia rôznych dĺžok a menovitých priemerov musia byť automatizované s množstvom typov armatúr. AUMA pohony sú široko používané v oceľových konštrukciách pre vodárenské systémy na prevádzkovanie priehrad a stavidiel.

AUMA pohony sú veľmi dobre implantované do vodohospodárskeho priemyslu kvôli ich širokému produktovému portfóliu vrátane viacotáčkových, kyvných a lineárnych pohonov. V kombinácii s vysokou ochranou proti korózii zaručujú dlhú životnosť a nízku údržbu.


Voda

Od výroby a distribúcie pitnej vody, čisteniu odpadových vôd až po oceľové konštrukcie pre vodné systémy, pohony AUMA automatizujú armatúry ľubovoľnej veľkosti a dizajnu.

Riešenia AUMA pre vodohospodársky priemysel