3D SOLID MODELY


3D CAD dáta slúžia ako základ pre solid modely, boli modelované aby zobrazili tvar obalu. Solid modely môžete zobraziť podľa typu zariadenia alebo podľa výrobného čísla pohonu

Podľa typu zariadenia alebo výrobného čísla pohonu:

.sat - ACIS formát
Vhodné napr. Autodesk Inventor.
.igs - IGES format
Neutrálny 3D CAD údajový formát
.stp - STEP format
Súčasný a neutrálny formát údajov 3D
.pdf - Portable Document Format
Čitateľné pomocou programu Adobe Acrobat 3D z verzie 8

Ďalšie formáty na zobrazenie podľa typu zariadenia:

.x_t - Parasolid format
Parasolid formát Ideálny formát pre všetky CAD systémy založené na Parasolid, ako sú Solid Edge, SolidWorks, Pro Engineer atď.
.stl - Stereolithography
Stelolitografia Stereolitografický 3D dátový formát sa prevažne používa vo výrobe. Je to štandardný vstupný formát použitý na prototypovanie.

Vezmite prosím na vedomie:

Nie je dovolené poskytovať údaje tretím stranám.
Vyhradzujeme si právo zmeniť údaje podľa vylepšení.

Na výber máte možnosť zaslania 3D modelu na základe uvedenia konkrétneho typu pohonu alebo výrobného čísla Kom. Nr., resp. Com. No. V oboch prípadoch budete automaticky presmerovaný na stránku www.auma.com