OBLASTI ZAMERANIA

Vodohospodársky priemysel

Vodohospodársky priemysel

 • Čistiarne odpadových vôd
 • Distribúcia a úprava pitnej vody
 • Odstraňovanie odpadových vôd
 • Odsoľovanie morskej vody
 • Priehrady a stavidláEnergetický priemysel

Energetický priemysel

 • Elektrárne na fosílne palivá (uhlie, plyn, olej)
 • Atómové elektrárne
 • Kogeneračné elektrárne
 • Centrálne vykurovanie, Hydroelektrárne
 • Geotermálne elektrárne
 • Solárne elektrárne
 • Elektrárne na výrobu bioplynu

Petrochemický priemysel

Petrochemický priemysel

 • Terminály
 • Ťažobné plošiny
 • Potrubné systémy
 • Rafinérie
 • Prečerpávacie stanice
Ostatné priemyselné odvetvia

Ostatné priemyselné odvetvia

 • Vykurovanie, ventilácia a klimatizácie
 • Potravinársky priemysel
 • Chemický / farmaceutický priemysel
 • Stavba lodí a ponoriek
 • Oceliarne
 • Papierenský priemysel
 • Cementárne
 • Ťažobný priemysel