Pákové servopohony

Pákové pohony sú založené na dobre zavedených kyvných pohonoch SQ a preto majú rovnaké charakteristiky.

Detaily

Prevedenie
 • Rozsah momentov od 100 Nm do 2,400 Nm
 • Doba prestavenia o 90° od 4 s do 100 s
 • Momentové a polohové nastavenie
 • K dispozícii 3-fáz AC, 1-fáz AC motory
 • Ručné koleso pre manuálne ovládanie


Okolité podmienky
 • Vysoký stupeň krytia
 • Vysokokvalitná ochrana proti korózii
 • Široké rozsahy okolitých teplôt
Prevedenie
 • Rozsah momentov od 100 Nm do 2,400 Nm
 • Doba prestavenia o 90° od 4 s do 100 s
 • Momentové a polohové nastavenie
 • K dispozícii 3-fáz AC, 1-fáz AC motory
 • Ručné koleso pre manuálne ovládanie

Príbuzné produkty