Kombinácia s kužeľovou prevodovkou

Ak sa má hnací hriadeľ posunúť o 90 °, použijú sa kombinácie otočných servopohonov SA s kužeľovými prevodovkami AUMA typ GK.

Výstupný krútiaci moment sa môže zvýšiť mnohonásobne.

Detaily

Prevedenie
  • Rozsah momentov od 120 Nm do 16,000 Nm
  • Odsadenie účinného smeru o 90 °
  • Ručné koleso pre manuálne ovládanie
Okolité podmienky
  • Vysoký stupeň krytia
  • Vysokokvalitná ochrana proti korózii
  • Široké rozsahy okolitých teplôt
Pripojenie
  • Elektrické pripojenie cez kruhový konektor AUMA (voliteľné svorky)
  • Káblové vstupy v rôznych verziách
  • Výstupné formy podľa ISO a DIN štandardov