Petrochemický a ropný priemysel

Definovanie hranice ako Štandardu


Ropa a plyn sú pre priemysel dôležitými zdrojmi energie. Sú extrahované, spracované a distribuované pomocou najsofistikovanejších technológií a postupov. Vzhľadom na vysokú potenciálnu nebezpečnosť pre ľudí a životné prostredie musia byť dodržané prísne predpisy v sektore ropy a zemného plynu. AUMA je v tomto odvetví známa na medzinárodnej úrovni v súlade s rastúcimi požiadavkami trhu na schválenia do zoznamu dodávateľov a na certifikáty na ochranu pred výbuchom. AUMA pohony plne spĺňajú požiadavky ropného a plynárenského priemyslu s vynikajúcou schopnosťou a použiteľnosťou SIL za extrémnych klimatických podmienok.

Oil & gas

Medzinárodná certifikácia v oblasti ochrany pred výbuchom, vysoká schopnosť SIL a dokonalá spoľahlivosť v obzvlášť náročných klimatických podmienkach - AUMA pohony spĺňajú rozhodujúce požiadavky petrochemického a ropného priemyslu.

AUMA riešenia pre petrochemický a ropný priemysel