SIMA

SIMA kombinuje štandardizované priemyselné komponenty počítača rozšírené o potrebné rozhrania zbernice. Celý hardvér je umiestnený v robustnom 19 "priemyselnom kryte s ochranou EMC.

Detaily

Prevedenie
  • EMC 19 "stojan
  • Používateľské rozhranie systému Windows
  • Integrovaný server pre prístup na Internet po celom svete


Funkcie
  • SIMA podporuje užívateľa s maximálne automatizovaným postupom pre uvedenie do prevádzky pripojenej pohonnej siete bez ohľadu na DCS - plug and play.
  • SIMA spravuje komunikáciu s polnými zariadeniami vrátane všetkých redundantných dátových kanálov a komponentov s horúcim pohotovostným režimom.
  • SIMA ako koncentrátor údajov zhromažďuje všetky signály stavu servopohonu a vysiela signály relevantné pre normálnu prevádzku do DCS.
  • SIMA uľahčuje prístup k informáciám o stave k pripojeným servopohonom.
  • V prípade zlyhania SIMA podporuje rýchlu identifikáciu a nápravu poruchy.
  • SIMA slúži ako brána na implementáciu zbernicovejj komunikácie so servopohonmi do dostupných rozhraní existujúceho DCS.
Pripojenie

Rôzne funkcie zariadenia SIMA ponúkajú rôzne možnosti prístupu pre prevádzku a konfiguráciu. Zahŕňa integrovanú dotykovú obrazovku, pripojenie pre myš, klávesnicu a externú obrazovku alebo rozhranie Ethernet pre integráciu SIMA do dostupnej siete.