RIADIACE JEDNOTKY

Po vytvorení napájania je možné pohony vybavené integrovanými ovládaniami ovládať pomocou ovládacích prvkov na miestnych ovládacích prvkoch. Ovládacie prvky sú dokonale prispôsobené pohonu.

Pohon je možné úplne nastaviť na mieste bez potreby priameho pripojenia k DCS. Medzi riadiacim systémom a pohonom sa potom vymenia len prevádzkové príkazy a spätnoväzobné signály. Spínanie motora sa vykonáva v rámci zariadenia a prakticky bez oneskorenia.

AUMA pohony sú k dispozícii s integrovaným ovládaním AM alebo AC.

Integrované ovládania

Integrované ovládania vyhodnocujú signály z pohonu a prevádzkové príkazy a bez oneskorenia zapínajú a vypínajú motor pomocou inštalovaných reverzných stykačov alebo tyristorov.

Po analýze, integrované ovládania prenášajú signály servopohonu ako signály spätnej väzby na nadradenú úroveň.

Miestne ovládacie prvky integrovaného ovládania umožňujú miestnu prevádzku pohonu.

Integrované ovládania AM a AC je možné kombinovať so servopohonmi SA a SQ. Tým vzniká homogénny obraz pre DCS.

Riadiace jednotky riadené mikroprocesorom s pokročilými funkciami

Jednoduché riadiace jednotky so základnými funkciami