Nevýbušné prevedenie AM

Zariadenia odolné voči výbuchu sa musia používať v prevádzkach, v ktorých sa môže vyskytovať potenciálne výbušné prostredie.Tieto zariadenia sú navrhnuté tak, aby nemohli byť zdrojom zapálenia. Ich konštrukčné opatrenia zabraňujú výskytu iskier alebo horúcich povrchov.

Certifikácia sa vykonáva v úzkej spolupráci s vnútroštátnymi a medzinárodnými certifikačnými orgánmi.

Riadiaca jednotka AMExC je určená ako integrované ovládanie pre viacotáčkové servopohony SAEx / SAREx 07.2 - 16.2 a kyvné servopohony SQEx / SQREx 05.2 - 14.2

Detaily

Prevedenie
 • Modulárny koncept rozhrania pre diaľkové ovládanie
 • Miestne ovládacie prvky s uzamykateľným prepínačom, tlačidlami a kontrolkami
 • Programovateľná riadiaca logika (impulzne alebo s prídržou)
 • Programovateľné vypnutie v koncových polohách (poloha alebo moment)
 • Samostatná montáž na nástennú konzolu je možná
 • Ovládanie motora pomocou reverzných stykačov alebo tyristorov (voliteľné)
 • Automatická korekcia fáz
 • Externé napájanie 24 VDC (voliteľné)


Pripojenie
 • Elektrické pripojenie cez kruhový konektor AUMA (voliteľné svorky)
 • Káblové vstupy v rôznych verziách
 • FO pripojenie pre zbernicové rozhranie
Rozhrania a funkcie
 • Riadiace vstupy s rôznym napätím (DC / AC)
 • Bezpotenciálové signálne relé pre indikáciu stavu
 • Rozhranie priemyselnej zbernice
 • Funkčná bezpečnosť: až do SIL 2 vo vybraných konfiguráciách
Povolenia
 • ATEX (Európa)
 • Ex de IIC/IIB T4 alebo T3

  Ex d IIC/IIB T4 alebo T3

 • IEC medzinárodná úroveň)
 • Ex de IIC/IIB T4 alebo T3

  Ex d IIC/IIB T4 alebo T3

 • FM (USA)
 • FM CLASS I DIV 1 GROUPS (B), C, D T4 (T3C)

  FM CLASS II DIV 1 GROUPS E, F, G T4 (T3C)

  FM CLASS III DIV 1 T4 (T3)

 • Rusko - ROSTECHNADSOR/EAC (TR-CU)
 • 1ExdeIICT4/T3

  1ExdIICT4/T3

Okolité podmienky
 • Vysoký stupeň krytia
 • Vysokokvalitná oc proti korózii
 • Široké rozsahy okolitých teplôt