ZRUŠENÉ PRODUKTY A ICH PRÍPADNÉ NÁHRADY

Produkt Dátum Náhradný produkt
SA 07.1 – SA 16.1 31.12.2015 SA 07.2 - SA 16.2
SAR 07.1 – SAR 16.1 31.12.2015 SAR 07.2 - SAR 16.2
SAExC 07.1 – SAExC 16.1 31.12.2015 SAEx 07.2 - SAEx 16.2
SARExC 07.1 – SARExC 16.1 31.12.2015 SAREx 07.2 - SAREx 16.2
SG 05.1 – SG 12.1 31.12.2015 SQ 05.2 - SQ 14.2
SGR 05.1 – SGR 12.1 31.12.2015 SQR 05.2 - SQR 14.2
SGExC 05.1 – SGExC 12.1 31.12.2015 SQEx 05.2 - SQEx 14.2
SQREx 05.2 - SQREx 14.2
AC 01.1 31.12.2015 AC 01.2
ACExC 01.1 31.12.2015 ACExC 01.2
SAI 6 - SAI 100 31.12.2015 SAI 07.2 - SAI 16.2
SARI 6 - SARI 100 31.12.2015 SARI 07.2 - SARI 16.2
AS, ASR 6 - AS, ASR 50 30.06.2012 SGC 04.1 - SGC 12.1
SG 04.2 - SG 10.2 with MEC 30.06.2012 SGM 04.1 - SGM 12.1
SV 04.2 - SV 10.2 with MEC 30.06.2012 SVM 04.1 - SVM 12.1
SARV 07.1 - SARV 14.5 with VM/VM-MC 31.12.2011 -
ALS 6 - ALS 75 with VM-MC 31.12.2011 -
AM 01.1 - AM 02.1 with timer board 31.12.2011 AC 01.2
AMExC 01.1 with timer board 31.12.2011 ACExC 01.2
AM 01.1 - AM 02.1 with Interbus-S 31.12.2007 -
AMEx 01.1 - AMEx 02.1 with Interbus-S 31.12.2007 -
AM 01.1 - AM 02.1 with Profibus-FMS 31.12.2007 -
AMEx 01.1 - AMEx 02.1 with Profibus-FMS 31.12.2007 -
GS 160 - GS 250 01.07.2007 GS 160.3 - GS 250.3